• www.inkwellwriters.ie

An Ghaeilge Ó Bhéal i gCorcaigh

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Cuirfidh lucht na Gaeilge i gceantar Chorcaí fáilte roimh dhá oíche ata mar chuid de chlár seachtainiúil filíochta  Ó Bhéal i gCorcaigh, as seo go ceann ráithe nó mar sin.

Cuirfidh Ó Bhéal i gcomhair le Foras na Gaeilge oíche dhá-theangach ar siúil 28 Eanáir leis an fhile Bernadette Nic an tSaoir sa Hayloft Bar i dtábhairne an Long Valley i gCorcaigh.

Corcaíoch í Bernadette Nic an tSaoir a tógadh i Leaca Rua agus i mBaile na mBocht sa chathair sin. Múinteoir gairmoideachais ab ea í i gCill Chainnigh le blianta fada ach tá sí fillte anois ar a dúchas agus í ag maireachtaint i nGarrán na mBráthar ar an dtaobh ó thuaidh den chathair mar a mbíonn sí ag obair mar aistritheoir/eagarthóir agus ag scríobh.

Tá trí leabhar filíochta aici foilsithe ag Coiscéim – Lusanna Gréine (2005), I gCistin Dé (2008) agus Ór ar Chrann (2011) maraon le haistriúchán ar dhánta Béarla leis an bhfile Helen Dwyer dar teideal Faire (Lapwing, 2010). Bhí an chéad leabhar aici – Lusanna Gréine – ar ghearrliosta don Duais Glen Dimplex a bronnadh ar an leabhar Gaeilge is fearr ó údar nua an bhliain sin. Bhí móran dánta léi i gcló ar irisleabhair mar Feasta, Comhar, An Guth agus an Holly Bough le blianta beaga anuas. Is minic Corcaigh agus muintir Chorcaí faoi chaibidil aici sna dánta, mar aon le téamaí a bhaineann le Corca Dhuibhne, le ceol, le healaíon, le creideamh agus le ceart is cóir a fháil don duine a bhíonn faoi leatrom nó i gcruachás. Tá sí ag obair ar an gceathrú cnuasach faoi láthair le súil an leabhar a bheith réidh ag an bhfoilsitheoir Coiscéim i gceann mí nó dhó. Bainfidh an leabhar úd lena léargas féin ar mhórán cathracha atá feicthe aici is í ag taisteal ar fud na hEorpa is in áiteanna eile.

 Beidh an scríbhneoir agus an t-aisteoir Joe Steve Ó Neachtain mar aoí ag oíche Ghaeilge ag Ó Bhéal i gcomhair le Foras na Gaeilge ar 11ú Márta.san oíche filíochta seachtainiúil sa Hayloft Bar i detach tabhairne an Long Valley i gCorcaigh.

Ar an gCré Dhubh sa Spidéal a rugadh Joe Steve Ó Neachtain sa mbliain 1942, agus is ann atá cónaí air fós. Thóg sé suas a pheann sa mbliain 1969 agus níor scaoil sé uaidh ó shín é. Tá úrscéalta, dánta, gearrscéalta, drámaí, agallaimh bheirte, sceitseanna agus amhráin scríofa agus foilsithe aige. Is mar aisteoir agus mar scríbhneoir is mó atá aithne air agus bíonn sé le feiceáil go rialta ar ‘Ros na Rún’ ar TG4.

Tá mórchuid duaiseanna Oireachtais buaite aige ar úrscéalta, ar ghearrscéalta agus ar scripteanna agus ar dhrámaí. I measc na nduaiseanna eile atá buaite aige tá Duaiseanna Slógadh, Jacobs Award ar ‘Bhaile an Droichid’ (1992), Duaiseanna ón gComhairle Ealaíon/Connaught Tribune, Féile Pan Ceilteach (1991) agus Gradam an Phléaráca (1997). I measc an tsaothair atá foilsithe aige tá Lámh Láidir agus Scread Mhaidne (úrscéalta); In Ainm an Athar agus Níor Mhaith Liom do Thrioblóid (drámaí); Salann Garbh (gearrscéalta), De Dhroim Leice (filíocht – Cló Iar-Chonnacht, 1990) agus An Dé Deiridh (filíocht – Cló Iar-Chonnacht, 2008).

Tá sé pósta le Máirín agus tá triúr clainne orthu.

 

  • www.designforwriters.com
  • allianceindependentauthors.org

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books

  • The Needle and the Damage Done is the story of a boy from a small Irish village who became an adventurer, multi-award-winning do
  • More adventures in 'Billy's Search for the Unspell Spell' the sequel out now!
  • None Stood Taller by Peter Turnham
  • Freewheeling to Love by Máire O' Leary. A contemporary romance set in Co. Kerry