• www.inkwellwriters.ie

An Slánaitheoir ag Siúl ar an Talamh

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tugann an foilsitheoir Pádraig Ó Fiannachta spléachadh dúinn ar leabhar

An Slánaitheoir ag Siúl ar an Talamh le Pádraig Ó hÉalaí

Innéacs scéalta faoi phearsana an Tiomna Nua i mbéaloideas an hÉireann
maille le Réamhrá agus Staidéir.

512 lgh A4, crua; ISBN +1-903896-70-3;ISSN 0791 3583; €40.

Nuair a phléas an leabhar leis an údar ar
dtús bhí beagán imní orm i dtaobh a fhoilsithe. Bhí eagla orm gur beag
spéis a chuirfeadh éinne ach scoláirí béaloidis in Éirinn agus i gcéin
ann mara mbeadh ann ach innéacs. Ach nuair a chuir sé i dtuiscint dom
go mbeadh sampla, agus sampla fónta, de gach scéal sa leabhar chomh
maith; agus go mbeadh scéalta i mBéarla chomh maith le Gaeilge, mar a
tharlódh, ann, chuir sin scaipeadh ar m’imní. Is mór idir an seoladh a bhí
againn ar an leabhar seo seachas a pháirtí. Is i seanscoil an Chuasa ag bun
Cnoc Bréanainn atá feistithe go haoibhinn anois, a seoladh é seo. Tháinig
muintir na háite go cíocrach chun an tseolta; bhréagnaigh an ócáid an
nath beannaithe nach mbíonn aon mheas ar fháidh ina dhúiche féin. Níor
dhíolas riamh ar dhíolas de chóipeanna den leabhar an oíche úd; bhí €1,000
againn ag dul abhaile. Ina theannta san dúirt a raibh ann gurb í an oíche is
fearr cuideachta a bhí acu le fada. Ní dócha go mbeidh aon léirmheas ar na
leabhair seo go fóill agus dá réir sin ní dhéanfadsa ach a bhfuil ar chlúdach
cúil an chúpla a thabhairt daoibh. Mar seo atá sa leabhar seo:

‘Scéalta i mbéaloideas na hÉireann faoi phearsana an Tiomna Nua ina
mbeatha shaolta, is ábhar don leabhar seo. Sa Réamhrá déantar anailís ar
chineál na scéalta agus ar an ábhar atá iontu; pléitear a n-aois, a bhfoinsí,
a n-ionad i dtraidisiún na scéalaíochta sa tír seo agus go hidir náisiúnta,
mar aon le plé ar a ról i saol an phobail sin a choinnigh beo iad.

Innéacs de na scéalta seo atá i gcorp an leabhair. Tá an t-innéacs bunaithe
ábhar na bpríomh-láimhscríbhinní i gCnuasach Bhéaloideas Éireann, i
Lárionad Uí Dhuilearga, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Agus ar
ábhar i lámscríbhínní béaloidis i Rannóg na Sainbhailiúchán, Leabharlann
Uí Argadáin, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a bhailigh mic léinn Roinn
na Gaeilge sna 1980í agus 1990í. Tá trí roinn san innéacs: i) teagmháil na
naomhphearsana le flóra, fána, agus gnéithe eile den dúlra; ii) teagmháil na
naomhphearsana le daoine; iii) imeachtaí ar leith i saol na naomhphearsana.
Déantar mionscagadh ar roinnt de na scéalta i gceithre aiste a leanann an t-
innéacs féin.
Leabhar tagartha fóinteach do bhéaloideasoirí agus dóibh siúd ar spéis
leo creideamh na muintire é an foilseachán seo agus slánaíonn sé bearna
shuntasach i dtuairisciú bhéaloideas na hÉireann.’
B’fhearra dhom cúpla scéilín a thabhairt daoibh chun go bhfaigheadh
sibh blas ar an ábhar. Baineann an chéad cheann le lus an chromchinn: ‘An
chúis a dtagann bláth ar lus an chromchinn thart ar an gcúigiú lá fichead de
Mhárta. D’fhás sé ar dtús nuair a tharla Teachtaireacht an Aingil…
…Bhí an Mhaighdean Mhuire ag guí ina seomra lá amháin agus go tobann
tháinig an t-aingeal. Bhí an aimsir an-fhuar an t-am sin agus ní raibh aon
phlandaí ag fás. D’iarr an t-aingeal ar Mhuire an mbeadh sí sásta bheith ina
máthair ag Dia. Ar dtús bhí faitíos an domhain ar Mhuire ach sa deireadh
thuig sí an teachtaireacht agus dúirt sí go mbeadh sí sásta.
Nuair a chuala an dúlra an nuacht sin tháinig áthas chomh mór sin
air gur thosaigh cloig óir ag fás as an talamh. Ba é a bhí ag fás ná lus an
chromchinn. Ón lá sin bíonn lus an chromchinn le fáil ag fás timpeall an
cúigiú lá is fiche de Mhárta, cé go mbíonn an aimsir go dona.’ Ó Chontae
Mhaigh Eo an scéilín sin.
Seo ceann ó Chiarraí:‘ Máire Mhaigdiléanach…Thug sí grá don
Slánaitheoir…
Bhí Máire Mhaigdiléanach ar na cailíní ba bhreátha agus ba dhathúla dá
raibh ar an saol riamh nuair a bhí sí ag éirí suas. Le breáthacht a scéimh agus
a pearsan ní raibh flaith ná prionsa lena linn ná go meallfadh sí, agus ansan
nuair a bhídís meallta aici duine ar dhuine, ní dheineadh sí ach droim láimhe
a thabhairt leo agus iad a fhágaint ansan.
Níor thit sí i ngrá le prionsa ná le flaith ná le héinne beo ar an saol go dtí
go raibh sí ar an mbainis i gCána, agus is ansan a thit sí i ngrá don chéad
uair riamh leis an té a bhí ansan. Agus is ag méadú uirthi a bhí a grá dhó ó
lá go lá, fiú amháin nuair a chuir sé na seacht deamhain amach aisti agus gur
dhíbir sé iad uaithi. Ag méadú uirthi a bhí an grá go dtí gur lean sí go Cnoc
Chalvaire é, mar ar céasadh idir an dá bhithiúnach é.

Ba shin é an t-éinne amháin riamh ar thug Máire Mhaigdiléanach grá
dhó.’

Saothar saoil atá sa leabhar seo leis an Dr. Pádraig Ó Héalaí.

  • allianceindependentauthors.org
  • www.designforwriters.com

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books

  • The Needle and the Damage Done is the story of a boy from a small Irish village who became an adventurer, multi-award-winning do
  • Freewheeling to Love by Máire O' Leary. A contemporary romance set in Co. Kerry
  • More adventures in 'Billy's Search for the Unspell Spell' the sequel out now!
  • None Stood Taller by Peter Turnham