• www.inkwellwriters.ie

An Tríú Comhdháil ar Litríocht is Chultúr na nÓg

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tá sé mar aidhm ag an Tríú Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg plé a

spreagadh i measc oideachasóirí, scoláirí, foilsitheoirí, aistritheoirí, ealaíontóirí den uile

chineál agus daoine eile a bhfuil spéis acu i litríocht agus i gcultúr na n-óg.

Beidh an Chomhdháíl ar siúil in Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9 ó

20-21 Meán Fómhair 2013.

Díreofar ar stair chultúr Gaelach na n-óg, ar an suíomh reatha, agus ar dhúshláin na todhchaí.

Iarrtar ar dhaoine a bhfuil spéis acu caint a thabhairt ar aon ghné de litríocht nó de

chultúr na n-óg, teideal na cainte agus achoimre ar an ábhar a sheoladh isteach.

Le tamall anuas, tá níos mó béime á leagan ar litríocht agus ar chultúr na ngrúpaí atá ar

imeall na sochaí. Dá thoradh sin, tá forbairt mhór tagtha ar léann litríocht agus chultúr na

n-óg go hidirnáisiúnta. Ach cén tionchar atá ag mionteangacha ar nós na Gaeilge ar ár

dtuiscintí ar chultúr na n-óg in Éirinn agus san Eoraip?

Más spies leat bheith páirteach ann, seol teideal an pháipéir, achoimre (250 focal) agus beathaisnéis

(50 focal) chuig litriochtnanog13@gmail.com roimh 5in ar an 14 Meitheamh, 2013.

D’fhéadfadh na hábhair seo a leanas a bheith i gceist, ach glacfar le

hábhair eile freisin: Filíocht, rannta, amhráin, greannáin agus coimicí don

óige; an Ghaeilge agus eagraíochtaí cultúrtha don óige; an drámaíocht don

óige; foilsitheoirí agus foilsitheoireacht; litríocht agus cultúr na n-óg i siollabais

na Gaeilge sna hollscoileanna; an phiseog i litríocht Ghaeilge na n-óg; an Eoraip

agus litríocht na Gaeilge; an teicneolaíocht i litríocht agus i gcultúr na n-óg.

Tuilleadh eolais: http://litriochtnanog.blogspot.com

Riarthóirí na Comhdhála: Claire Dunne, Caoimhe Nic Lochlainn,

Órla Ní Chuilleanáin, Ríona Nic Congáil, Róisín Adams.

 

  • The Dark Room: A thrilling new novel from the number one Irish Times bestselling author of Keep Your Eyes on Me
  • www.designforwriters.com

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books