Athfhoilsiú Sgéalta Mhuintir Luinigh

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
 Déanfar an t-athfhoilsiú den chnuasacht seanchais dar teideal, Sgéalta Mhuintir Luinigh, a láinseáil in Ionad an Chreagáin, An Creagán, Co. Thír Eoghain Dé Sathairn 21 Samhain ar 7:30 i. n.  An tOllamh Éamonn Ó Tuathail ó Choláiste na Trionóide, Baile Átha Cliath a bhailigh na scéalta seo ó chainteoirí dúchais deireanacha lár agus thuaisceart Thír Eoghain ag tús na 1930í. Foilsíodh ar dtús sa bhliain 1933 iad, ach tá an leabhar sin as cló le fada.  Eoin Ó Cianáin as an Chreagán  a bhí ina phríomhfhoinse ag Ó Tuatháil. San  athfhoilsiú ar Sgéalta Mhuintir Luinigh, cuirtear aistriúchán leis an Ollamh Seosamh Watson, Réamhrá nua leis an Ollamh Séamas Ó Catháin agus nótaí breise béaloidis leis an Dr Kelly Fitzgerald ar fáil.

Tá seanscéalta, amhráin agus seanfhocail ó Thír Eoghain le léamh i Sgéalta Mhuintir Luinigh chomh maith le nótaí ar chanúint Gaeilge Thír Eoghain.  Is amhlaidh go bhfuil teanga dhúchais ár sinsir caomhnaithe i Sgéalta Mhuintir Luinigh. Sin ceann de na gnéithe is luachmhaire sa bhailiúchán seanchais seo.  Is í Comhairle Bhéaloideas Éireann na foilsitheoirí den athfhoilsiú de Sgéalta Mhuinitir Luinigh.  Is féidir an foilseachán seo a cheannach ón suíomh www.comhairlebheal.ie nó www.fourcourtspress.ie.

An tOllamh emeritus Séamus Mac Mathúna as Ollscoil Uladh a dhéanfas an t-athfhoilseachán seo a chur faoi lán seoil.  Oíche mhór Ghaelach a bheas ann. Cuirfear ceol, sóláistí agus siamsaíocht  ar fáil.  Cuirfear fáilte Uí Cheallaigh roimh gach aon duine.  Tuilleadh eolais ó kevin.goodwin@fermanaghomagh.com nó teil 028 82256220.

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books