• www.inkitt.com

Bonn Óir do Liam Carson

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Bhronn Bord na Gaeilge An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath bonn óir Alumni ar Liam Carson, Stiúrthóir na féile litríochta Imram ag ócáid san ollscoil an tseachtain seo caite.

I measc lucht litríochta a bhí i láthair le comhghairdeas a ghabháil le Liam Carson bhí na scríbhneoirí Biddy Jenkinson, Mícheál Ó Ruairc, Liam Mac Amhlaoibh, Cathal Póirtéir, Caoimhín Mac Giolla Léith, Regina Uí Chollatáin. Bhí Des Geraghty, ball de Bhord Imram, Mícheál Ó Dochartaigh agus Cathal Brugha, baill de Bhord na Gaeilge, UCD ag an ócáid freisin, mar a bhí Oifigeach Gaeilge UCD Clár Ní Bhuachalla, a d’eagraigh an oíche ina raibh mic léinn Theach na Gaeilge agus an Chumainn Ghaelaigh go mór chun tosaigh ann.

Liam Carson, Biddy Jenkinson, Cathal Póirtéir agus Caoimhín Mac Giolla Léith
Liam Carson, Biddy Jenkinson, Cathal Póirtéir agus Caoimhín Mac Giolla Léith

Sular bhronn Mícheál Ó Dochartaigh, Cathaoirleach Bhord na Gaeilge, an Bonn Óir ar Liam Carson,  mhínigh Cathal Póirtéir, iar-Chathaoirleach Imram don slua go raibh an grada tuillte ag Liam as a chuid oibre le Imram.

”Léiríonn Liam Carson samhlaíocht, tuiscint agus cuir chuige atá le moladh go hard,” a dúirt sé. ”Tá a chroí istigh sa litríocht agus é i gcónaí sásta comhoibriú a dhéanamh le dreamanna eile agus comhairle a ghlacadh nuair is gá. De bharr na físe atá ag Liam, tá fás agus forbairt tagtha ar Imram agus ar litríocht na Gaeilge, a bhíonn anois ar ardáin ar fud na hÉireann agus thar sáile. Tá ard-chaighdeán litríochta sa scríbhneoireacht chomhaimseartha Ghaeilge. Bíonn Liam agus Imram ar a ndícheall chun an litríocht sin a choinneáil i lár an aonaigh. Aithníonn an ócáid seo go bhfuil ag éirí leo an sprioc a bhaint amach.”

  • The Dark Room: A thrilling new novel from the number one Irish Times bestselling author of Keep Your Eyes on Me
  • allianceindependentauthors.org

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books