writing_ie-logo

  • www.inkitt.com
gerry-chaney-interviews-header

Magazine

CATHAIR SA CHORCACH

w-ie-small
Article by Cathal Póirtéir © 11 February 2016 .
Posted in the Magazine ( · Ag Scríobh ).
writing.ie

Cathair aibhneacha, céanna agus dugaí. Corcaigh na móna finne, Corcaigh gan bia, gan teas sa tine, a deir an seanrá. Samhlaítear Corcaigh le cuid de phríomhphearsana na nualitríochta Gaeilge, Seán Ó Tuama agus Seán Ó Ríordáin agus le fuinneamh na gluaiseachta INNTI agus an iris den teideal céanna a bhunaigh Michael Davitt agus a chomh-bhligeaird sráide.

Beidh IMRAM ag féachaint ar thírdhreacha agus ar phobal Chorcaí. Páirteach sa seó filíochta dhátheangach ilmheánach beidh Louis de Paor agus Liam Ó Muirthile agus iad ag léamh as Gaeilge agus Thomas McCarthy a léifidh i mBéarla. Ina dteannta beidh draoi ar an ngiotár Enda Reilly agus Margaret Lonergan a chruthóidh íomhánna cartlainne le teilgean ar scáileán i dteannta na dtéacsanna. Coimeádaí an tionscadail: Liam Carson.

Tionscadal Chorcaí, 10pm, Friday 12th February, Cork Arts Theatre: €10/€8
Imeacht IMRAM do Fhéile Fhílíochta Idirnáisiúnta Chorcaí.