• www.inkwellwriters.ie

Cé rinne é Sherlock ?

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
hound-ga
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Cé a rinne é? Michael Everson.

Ní ag loit scéil atá mé ach ag iarraidh tú a chasadh ina threo.

Leanann Michael Everson ar aghaidh ag cur seoda na scéalaíochta ar fáil do phobal léitheoireachta na Gaeilge. Tá teacht anois trína chló Evertype ar “Cú na mBaskerville”, úrscéal le hArthur Conan Doyle, arna aistriú i 1934 le Nioclás Tóibín agus arna chur in eagar ag Aibhistín Ó Duibh. Bhí saol fada ag an bhleachtaire clúiteach a chruthaigh Conan Doyle ó thús a shaoil sna leabhair go dtí na scannáin agus na sraitheanna teilifíse bunaithe ar na scéalta sna leabhair nó scéalta cumtha go húrnua nár scríobh Conan Doyle síos in aon chor ach a d’fhreastail ar an dúil leanúnach ata ag léitheoirí sa bhleachtaire is clúití astu ar fad.

Tá Sir Charles Baskerville, mion-uasal de chuid Devon Shasana, tar éis bás a fháil gan choinne agus dealraíonn sé gurb é an scanradh a chuir cú ábhalmhór scáfar air a thug a bhás. Creideann roinnt dá chomharsana seanscéal a deir nach ainmhí saolta an madra céanna, ach cú diabhlaí aníos ó ifreann a thaithíonn riasc sceirdiúil contúirteach na dúiche agus atá ar tí dhíobháil mhuintir Baskerville le fada. Faoi Sherlock Holmes agus an Dochtúir Watson atá sé a thaispeáint cén sórt ainmhí go fírinneach an cú agus féachaint chuige san am céanna nach ndéantar aon díobháil do Sir Henry Baskerville, mac dearthár agus oidhre Sir Charles, atá tagtha chun cónaithe in Halla Baskerville chun a oidhreacht a éileamh. Dar le go leor léirmheastóirí go bhfuil Cú na mBasker­ville ar an scéal is fearr de scéalta Sherlock Holmes agus níl aon amhras ach go bhfuil sé ar cheann de na scéalta bleachtaireachta is iomráití dár scríobhadh riamh. Foilsíodh in 1934 an t-aistriúchán Gaeilge seo de a rinne Nioclás Tóibín. Is éard atá san eagrán nua seo leagan caighdeánaithe den aistriúchán sin, arna chur in eagar ag Aibhistín Ó Duibh.

  • allianceindependentauthors.org
  • www.designforwriters.com

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books

  • Freewheeling to Love by Máire O' Leary. A contemporary romance set in Co. Kerry
  • More adventures in 'Billy's Search for the Unspell Spell' the sequel out now!
  • The Needle and the Damage Done is the story of a boy from a small Irish village who became an adventurer, multi-award-winning do
  • None Stood Taller by Peter Turnham