• www.inkwellwriters.ie

Ceardlanna Saor In Aisce

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Beidh Ceardlann do Scríbhneoirí Gaeilge á heagrú ag Cló Iar-Chonnacht i gcomhar le Áras Éanna, Inis Oírr, Árainn, Co na Gaillimhe Dé Sathairn, 9 Márta 2013. Is iad Micheál Ó Conghaile agus Jackie Mac Donncha Stiúrthóirí na Ceardlainne.

Beidh ceardlann eile faoi na stiúrthóirí céanna do Scríbhneoirí Gaeilge á heagrú ag Cló Iar-Chonnacht i gcomhar le Scoil na Gaeilge agus an na Ceiltise, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, Dé Sathairn, 23 Márta 2013 in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.

Beidh na ceardlann seo dírithe ar scríbhneoirí Gaeilge den uile chineál, scríbhneoirí a bhfuil leabhair foilsithe acu cheana agus scríbhneoirí óga/nua nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta.

Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann sampla dá saothar: gearrscéal, cúig nó sé de dhánta nó mír ghearr as úrscéal (úrscéalta do dhéagóirí san áireamh) a sheoladh chuig Eagarthóir Cúnta CIC, Áine Ní Cholchúin ag an seoladh thíos roimh an 1 Márta 2013.

Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile. Beidh áit do dheichniúr ar an gceardlann. Níl aon táille i gceist don cheardlann seo ach beidh iarrthóirí freagrach as a gcuid costas taistil féin agus lóistín sa chás go mbeadh a leithéid i gceist.

Tuilleadh eolais ó Áine Ní Cholchúin nó Micheál Ó Conghaile, Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Conamara, Co. na Gaillimhe. Guthán: (091) 593307  Facs: (091) 593362  Ríomhphost: aine@cic.ie

Tá an cheardlann seo á heagrú le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon

About the author

 

  • The Dark Room: A thrilling new novel from the number one Irish Times bestselling author of Keep Your Eyes on Me
  • allianceindependentauthors.org

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books