Comhar ag Ceiliúradh i dTeach an Ardmhéara

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh

 

ba chúis mhór mórtais í do COMHAR eagrán na Nollag, dhá chlosleabhar, agus an bailiúchán filíochta nua-fhoilsithe: Tírdhreacha le Colm Breathnach, á sheoladh  i dTeach an Ardmhéara, Sráid Dásain, BÁC 2. Ba é Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ, Rónán Mac Con Iomaire a sheol go hoifigiúil iad.

Bhailigh lucht litríochta na Gaeilge le chéile ag an ócáid speisialta seo i dTeach an Ardmhéara. Eagraíonn Comhar Teo. oíche mhór cosúil leis seo uair sa bhliain chun léitheoirí, scríbhneoirí, agus lucht tacaíochta na hirise agus na leabhar a thabhairt le chéile agus ceiliúradh a dhéanamh ar obair na bliana.

Seoladh Móreagrán Litríochta na Nollag le filíocht nua-scríofa, gearrscéalta, fabhalscéalta, úrscéalta agus a lán eile istigh – foclóir Polaitiúil 2015 agus Gradaim 2015 An Cúigiú Colúnaí ina measc!

Seoladh freisin, Tírdhreacha, an ceathrú leabhar sa tsraith TÉAD NA FILÍOCHTA, a bhailíonn filíocht de chuid na bhfilí Gaeilge nua-aimseartha is aitheanta agus a chuireann iad ar fáil le healaíon agus líníocht ó ealaíontóirí de rogha an fhile. Bailiúchán téamúil é seo ón bhfile aitheanta Colm Breathnach.

Tá dánta nua agus rogha dánta as seacht gcinn de chnuasaigh an fhile sa leabhar seo, agus iad go léir tugtha le chéile faoin dtéama ‘tírdhreacha’. Tagann formhór na ndánta as tréimhsí taistil sa tSín agus sa tSlóivéin mar scríbhneoir cónaithe agus as tréimhsí saoire san Iodáil, sa Ghréig agus i gContae Mhaigh Eo. Cuireann íomhánna Phól Ó Colmáin go mór le seachadadh na ndánta, mar aon le réamhrá breá le Caoimhín Mac Giolla Léith.

Seoladh freisin dhá chlosleabhar ó LeabhairCOMHAR: Nuair a stadann an Ceol (Marie Whelton) á léamh ag Siobhán Ní Chathalláin agus Rún an Bhonnáin (Proinsias Mac a’ Bhaird) á léamh ag Niall Mac Eachmharcaigh.

Is iris mhíosúil í Comhar ina bpléitear litríocht agus cúrsaí reatha agus a lán eile nach iad. Is iad lucht na heagraíochta idir-ollscoile, An Comhchaidreamh, a bhunaigh an iris sa bhliain 1942 agus tá scoth scríbhneoireachta na Gaeilge ar fáil inti ó shin i leith. Is dream idirnáisiúnta iad léitheoirí Comhar agus seoltar eagráin chuig síntiúsóirí ar fud an domhain agus ar fud na tíre seo freisin. Is iad Seán Tadhg Ó Gairbhí agus Máirtín Coilféir eagarthóirí reatha na hirise.

Athbhunaíodh an comhlacht foilsitheoireachta LeabhairCOMHAR i 2010 chun nualitríocht na Gaeilge a fhorbairt. Tá sí mar aidhm ag an gcomhlacht ó thús, scríbhneoirí úra a earcú agus a chothú ar bhonn leanúnach agus tá sraitheanna nua leabhar á bhforbairt aige faoi láthair: Mar a thugann teideal an chomhlachta, COMHAR le fios, bíonn comhoibriú agus comhpháirtíocht, idir an scríbhneoir agus na riarthóirí, mar chroílár an chomhlachta seo.

COMHAR & LeabhairCOMHAR buíoch d’Fhoras na Gaeilge, de Chlár na Leabhar Gaeilge, de Choiste Léann na Gaeilge, agus den Chomhairle Ealaíon as a dtacaíocht leanúnach.

 

 

 

 

Tuilleadh eolais:   iriscomhar@gmail.com    www.iriscomhar.com    (01) 6751922 / 087 7637678      Beidh grianghraif ar fáil i ndiaidh na hócáide.

 

 

****Críoch****

          

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books