Comórtas Filíochta Gaeilge

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh

Tá duais filíochta Gaeilge fógraithe a bhfuil trofaí agus duais airgid €250 ag dul leis. Duais Filíochta Aurivo 2015 atá air agus tá sé á eagrú ag North West Words agus Ealaín na Gaeltachta.

Treoirlínte agus rialacha an chomórtais

Ní foláir gach iarracht a bheith ina saothar úrnua de chuid an iarratasóra féin agus ní foláir nár fhoilsíodh cheana é ach oiread; bíodh sna meáin nó féin-fhoilsithe. Ní ghlacfar le dánta a bhain gradam amach i gcomórtas roimhe seo. Ní mór go mbeidh an t- iarratasóir níos aosta ná 18 bliain d’aois.

Trí dhánta an t-uasmhéid a ghlacfar ó gach iarratasóir.

Seol d’iarratas chugainn agus cur litir clúdach leis. Bíodh d’ainm, sloinne, seoladh agus uimhir ghutháin agus/nó seoladh ríomhphoist ar an litir clúdach sin, mar aon leis teidil na ndánta. Ná chuir d’ainm nó aon shonraí pearsanta eile ar an leathanach/leathanaigh atá na dánta scríofa orthu. Seoladh: North West Words Poetry Prize 2015, 54 Thornberry, Letterkenny, Co. Donegal.  Nó ar-líne go: editornww@yahoo.com

Caithfear na dánta a bheith faighte roimh an spriocdháta. Sé sin an Aoine 27 Samhain, 2015

Gearrfar táille €5 ar gach iarratas (uasmhéad 3 dhán). Eagraíocht neamhbhrabach is ea North West Words agus de dheasca sin, rachaidh an airgead a bhaileofar i dtreo na gcostas a bhaineann le riarachán an chomórtais. Ní íocfar táille leis an scríbhneoir.

Níl cead aon leasuithe a dhéanamh tar-éis do na hiarratais a bheith déanta. Ní seolfar na hiarratais ar ais chuig an iarratasóir.

Is iad Seán Tadhg Ó Gairbhe  moltóirí an chomórtais i mbliana. Seasann gach rogha agus cinnidh a dhéanann na moltóirí agus ní cheadfar aon theagmháil nó cumarsáide leo maidir le cinnidh an chomórtais. Cuirfear amach as an iomaíocht aon iarratasóir a dhéanann  iarracht teagmháil a dhéanamh leis na moltóirí.

Roghnófar gearrliosta ar an 21/22 Nollaig, 2015.Foilseofar an gearrliosta sin ar leathanach Facebook North West Words agus ar chlár fógraí Chafé Blend, Leitir Ceanainn.  Reáchtálfar babhta ceannais an chomórtais i gCafé Blend, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall ar an Déardaoin 28 Éanair, 2016; áit a fhógrófar an buaiteoir agus a bhronnfar na nduaiseanna. Cuirfear an buaiteoir ar an eolas roimh an dáta sin.

Má ndéantar iarratas, glactar leis go nglacann an t-iarrasóir le rialacha agus coinníollacha an chomórtais.

Le haghaidh tuilleadh eolais is féidir dul i dteagmháil le Micheál Mac Aoidh ag 074 9558025.

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books