• www.inkwellwriters.ie

Comórtas Filíochta Shruth na Maoile

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tá áthas ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge a fhógairt go bhfuil Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill ar siúl arís i mbliana don séú bliain as a chéile.

Reáchtálfar babhta ceannais an chomórtais i ‘Cois Teallaigh’, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,  Dé hAoine 19 Aibreán 2013 mar chuid den mhalartú cultúrtha Gaeilge/Gàidhlig Turas na bhFilí 2013. Rachaidh filí agus ceoltóirí Albanacha, an file agus léachtóir Meg Bateman ina measc, ar thuras mórthimpeall Ghaeltacht Mhaigh Eo agus oileán Acla ón 17-19 Aibreán.

Is é an t-úrscéalaí agus an craoltóir Alan Titley a bheidh mar fhear an tí ag an ócáid agus tabharfar an deis do na cuairteoirí Albanacha amhráin agus ceol ó na garbhchríocha a chasadh don slua.

Bronnfar duais €500 agus Corn an Choirnéil Eoghain Uí Néill ar bhuaiteoir an chomórtais an oíche sin. Is iad an file aitheanta Gabriel Rosenstock agus Meg Bateman a bheidh mar mholtóirí ar Chomórtas Uí Néill i mbliana.

Is i gcomhluadar roinnt de na filí is fearr ón ghlúin seo a bheidh buaiteoir an chomórtais lena n-áirítear na hiarbhuaiteoirí Ailbhe Ní Ghearbhuígh, Máire Wren, Proinsias Mac a ‘Bhaird, Tadhg Ó Dúshláine agus Niall Gordon.

Is comórtas dátheangach ar théama oscailte é seo, áit ar féidir le hiarratasóirí dánta scríofa i nGaeilge na hÉireann nó Gàidhlig na hAlban a sheoladh isteach ach aistriúchán Béarla a chur ar fáil chomh maith.

Ní ghlacfar le níos mó ná trí iarratas ó gach iarratasóir. Ní mór rialacha an chomórtais a bheith léite go maith roimh ré chomh maith. Ní ghearrfar costas ar iontrálacha. Is é 15 Márta 2013 an spriocdháta d’iontrálacha.

Roghnófar gearrliosta d’ochtar, as a mbeidh buaiteoir amháin ainmnithe ag oíche mhór filíochta agus cheoil ar an Aoine, 19 Aibreán 2013 in ionad Cois Teallaigh, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i mBaile Átha Cliath 2.

Is féidir íoslódáil a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais agus ar rialacha an chomórtais ar an leathanach seo http://aroconnect.com/tracking/Link.aspx?MessageID=24214992&LinkID=235950www.gaelport.com/comortasuineill.Le haghaidh tuilleadh eolais is féidir dul i dteagmháil le Sibéal Davitt ag sdavitt@comhdhail.ie nó glaoch ar 01-6794780.

Is comhthionscnamh é Turas na bhFilí 2013 idir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Fèisean nan Gàidheal le tacaíocht ó Poetry Ireland agus Colmcille.

Iarrtar ar fhilí ar dhá thaobh Shruth na Maoile páirt a ghlacadh i gComórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill 2013

Ní mór dánta a bheith faighte roimh an spriocdháta ar 15 Márta 2013

  • The Dark Room: A thrilling new novel from the number one Irish Times bestselling author of Keep Your Eyes on Me
  • www.designforwriters.com

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books