Fuil ar an Rós

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh

 Léas Nua Beatha d’Fhilíocht 1916

Déanann albam nua ceiliúradh ar oidhreacht chultúrtha cheannairí an Éirí Amach agus ar ghlúin na ngaiscíoch sin trí chéile. Is é an tionscadal is déanaí é ón gcompántas Guthanna Binne Síoraí / Everlasting Voices .

Fuil ar an Rós/ Blood on the Rose teideal an albaim agus saothar le ceathrar de shínitheoirí Fhorógra na Cásca air mar aon le saothar le cuid de lucht a linne – W B Yeats, Francis Ledwidge, Roger Casement agus Eva Gore-Booth.

Gabriel Rosenstock a d’aistrigh cuid den saothar go Gaeilge, an dán dearmadta The Irish Language le Casement, cuir i gcás, agus is duine de na léitheoirí ar an albam seo é Gabriel chomh maith. Is fada cáil ar Geraldine Plunkett mar aisteoir (tráth le Glenroe agus i láthair na huaire le Fair City) agus ina teannta ar an dlúthdhiosca seo cloistear guth an aisteora Cathal Quinn (The Lir) agus Síle Denvir, ceoltóir agus scoláire ceoil.GabrielRosenstock

Tá tionlacan ceoil curtha ar fáil ag cuid de na ceoltóirí traidisiúnta is oilte sa tír, ina meascEnda Reilly, Aodán Ó Ceallaigh, Éamonn Galldubh, Sadhbh Ní Fhloinn, Oisín Mac Diarmada agus John Blake.   Tristan Rosenstock a léirigh an t-albam.

Agus é ag caint inniu (03.03.16) ag seoladh an albaim, dúirt Cathal Quinn, Stiúrthóir Ealaíne le Guthanna Binne Síoraí / Everlasting Voices, “Den seachtar a shínigh an Forógra, filí ab ea triúr acu; píobaire ab ea Ceannt; scríobhadh an Conghaileach ailt sheachtainiúla agus chum scata bailéad chomh maith; misteach ab ea an Pluincéadach agus Mac Donnchadha; cainteoirí Gaeilge ab ea a lán acu agus bhí beirt ar a laghad a labhair Esperanto.

“Dream eisceachtúil amach is amach ab ea iad – mar aon lena gcairde is a gcomhghleacaithe – a raibh cultúr laistiar díobh agus réimse leathan spéise acu i ndomhan na n-ealaíon.

“Ar an albam seo, is é a chuireamar romhainn ná cuid de dhúchas na gceannairí agus lucht a linne a thuiscint agus a cheiliúradh. Tá bundánta leo anseo chomh maith le leaganacha snasta Gaeilge agus tionlacan ceoil chun an tréimhse sin a athchruthú go healaíonta.

Cuid de na traiceanna ar an albam seo Fuil ar an Rós/Blood on the Rose ná:

  • ‘I See His Blood Upon the Rose’ le Joseph Mary Plunkett (agus leagan Gaeilge de le Gabriel Rosenstock).
  • ‘Mise Éire / I am Ireland’ leis an bPiarsach, á aithris ag Geraldine Plunkett agus Síle Denvir.
  • ‘The Watchword of Labour’ leis an gConghaileach, á rá ag Enda Reilly le tionlacan ar an bpianó le Sadhbh Ní Fhloinn.
  • ‘Within the Temple’ le Tomás Mac Donnchadha, á aithris ag Gabriel Rosenstock.
  • ‘Lament for Thomas MacDonagh’ le Francis Ledwidge (agus leagan Gaeilge le Gabriel Rosenstock), á aithris ag Gabriel Rosenstock agus Cathal Quinn.
  • ‘The Irish Language / An Teanga Ghaeilge’ le Roger Casement (traschruthaithe go Gaeilge ag Gabriel Rosenstock).
  • ‘To Constance Markievicz on her Prison Birthday, February 1917’ le Eva Gore-Booth, á aithris ag Geraldine Plunkett.
  • ‘Easter, 1916’ by W. B. Yeats, á aithris ag Cathal Quinn le tionlacan ceoil ar ghiotáir leictreacha le Enda Reilly.
  • ‘Heroic Death, 1916’ le Eva Gore-Booth, á aithris ag Geraldine Plunkett.

“I mbliana, bhí cuid mhaith béime ar ghnéithe polaitiúla an Éirí Amach agus an méid a cuireadh nó nár cuireadh i gcrích,” arsa Cathal Quinn. “Theastaigh uainne buanna ealaíne na glúine sin a cheiliúradh agus an fhís úd a d’fhágadar ina ndiaidh. Chuige sin, theastaigh uainn dánta le ceannairí an Éirí Amach a bheith againn agus dánta le lucht a linne agus iad a thaifeadadh ar albam a mbeadh ceol traidisiúnta agus ceol clasaiceach air.”

Ardmhéara Bhaile Átha Cliath, Críona Ní Dhálaigh, a sheol an t-albam Fuil ar an Rós/ Blood on the Rose ag ócáid aréir sa Workman’s Club, BÁC. Is féidir é a cheannach ó Claddagh Records/ Ceirníní Cladaigh nó trí shuíomh idirlín www.everlastingvoices.ie . €15 a luach.

Beidh léiriú beo á dhéanamh ar an albam i gCorcaigh ar Luan Cásca, 28 Márta agus in Leipzig na Gearmáine ina dhiaidh sin.

.

 

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books