• www.inkitt.com

Fuint Focal i gCluain Dolcáin

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Beidh an Fhéile Litríochta bliantúil  Fuint Focal ar siúl an deireadh seachtaine seo, 1-3 Márta 2013, in Áras Chrónáin, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath.

Féile Litríochta do dhéagóirí is ea Fuint Focal eagraithe ag Pléaráca Teo, ina mbeidh ceardlanna scríbhneoireachta i mbliana ó scríbhneoirí, Míchéal Ó Ruairc, Jackie Mac Donncha, Colm Ó Broin, Cathal Póirtéir agus Colm Mac Séalaigh. I measc na n-imeachtaí ar an gclár tá cur i láthair ó Alan Titley ar ‘Trúir Scríbhneoirí Beoga’ – Pádraic Ó Conaire, Seosamh Mac Grianna agus Seán Mac Mathúna. Is í an t-úrscéalaí Anna Heussaff a sheolfaidh an féile.

Tá scoláirí ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, agus Coláiste Chilliain, Cluain Dolcáin ag freastal ar an bhféile i mbliana.

Eagraítear Fuint Focal mar chuid do Chlár Litríochta agus Drámaíochta Phléaráca Teo. atá maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon, le rannpháirtíocht sa scríbhneoireacht chruthaitheach a chothú i measc óige Chonamara agus litríocht na Gaeilge a chothú don todhchaí. Bíonn go leor imeachtaí éagsúla á reachtáil ag Pléaráca i rith na scoil bliana ar fud Chonamara  mar chuid den gclár seo, tograí léitheoireachta, ceardlanna litríochta, togra léirmheastóireachta, aonach leabhar don aos óg- Brícíní, maraon le ceardlanna  drámaíochta. Is ócáid faoi leith é Féile Fuint Focal a thugann Gaeilgeoirí óga le chéile ón Ghaeltacht, agus ón Ghaltacht, thar deireadh seachtaine amháin le díriú isteach ar dhian-cheardlanna scríbhneoireacht chruthaitheach trí mheán na Gaeilge faoi stiúir scríbhneoirí aitheanta. Is réimse ealaíne aonarach uaigneach é réimse na litríochta mar cheird ach tugann an féile seo deis don dream óg castáil lena gcomhpháirtithe ag ócáid a dhéanann ceiliúradh ar réimse ealaíon gur spéis leo agus a thugann deis do dhaoine óga saothar a roinnt agus a phléigh i dtimpeallacht tacúil, taitneamhach ag cur lena scileanna cruthaitheach agus cumarsáide, ag cothú gréasán úr Gaeilge don todhchaí

About the author

 

  • The Dark Room: A thrilling new novel from the number one Irish Times bestselling author of Keep Your Eyes on Me
  • allianceindependentauthors.org

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books