Leabhra Feabhra ag Scaipeadh an Scéil

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh

Tá Leabhra Feabhra chugainn arís – agus gan an Nollaig féin ann! Seo a mholann siad dúinn don bhliain úr.

In 2015 chuir pobal na Gaeilge traidisiún nua ar bun. In 2016 tá faoi é a stóinsiú. Is léir a riachtanaí atá sé ár bpobal a chur ag léamh ina dteanga féin. Anuas ar an tairbhe phearsanta a bhaineann an léitheoir féin as an léitheoireacht, anuas ar an tacaíocht a thugann sé don scríbhneoir, don fhoilsitheoir, don dearthóir, don chlódóir srl, anuas air sin ar fad, is é an chéad chéim é, agus an chéim is éasca é, b’fhéidir, ar an aistear arb é do shaol ar fad a chaitheamh trí Ghaeilge a cheann scríbe.

Is i saol iomlán Gaelach na leabhar, dar liom, a shamhlaítear do chuid mhaith daoine den chéad uair gur rud fiúntach inmhianaithe é an saol, an tír, an teaghlach a bheith Gaelach. Agus is iomaí duine eile a fhanann nasctha leis an tobar, leis an tír tairngire, trí “Ghaeltacht na Leabhar”. Ní haon áibhéil é a rá mar sin gur bunriachtanas é dea-nós léitheoireachta a chothú sa phobal.

Rinneadh bearta fiúntacha roimh Lá Fhéile Bríde 2015. Thug siopaí leabhar agus foilsitheoirí lascainí flaithiúla i leabhair. Foilsíodh ailt in irisí agus i nuachtáin. Crochadh póstaeir. Agus rinneadh an-chuid cainte ar an raidió. Tá súil agam go mbeidh sibh uile in ann an éacht céanna a dhéanamh arís, nó é a shárú fiú, faoi chomhair Lá ‘le Bríde 2016. Cuimhnigh áfach, gurb é an rud is tábhachtaí do thraidisiún pearsanta féin a dhéanamh den traidisiún sách nua seo, arae má ghlacann gach duine againn é mar thraidisiún is fíorthraidisiún a bheidh ann, agus beidh sé sin seacht n-uaire déag níos fiúntaí agus níos buaine ná feachtas margaíochta ar bith. Bí páirteach ann mar sin, agus tarraing do chairde gaoil isteach ann leis!

Cúlra Leabhra Feabhra

Is i gclub leabhar atá lonnaithe sa Bhruiséil a thángthas suas leis an smaoineamh go raibh traidisiún bunaithe ar leabhair de dhíth ar an bpobal teanga s’againn. Bhíomar ag cuimhneamh ar leithéidí Lá Sant Jordi na Catalóine agus Rentrée Littéraire na Fraince. Leagan áitiúil de Lá San Vailintín atá i Lá Sant Jordi ar bhealach (tugann na fir bláthanna do na mná, agus tugann na mná leabhair do na fir). Cé go bhféadfaí a rá nach custaiméirí ionchasacha ina chás sin ach 50% den phobal (na mná), mar sin féin 8% d’fháltas bliantúil earnáil na foilsitheoireachta sa Chatalóin is ea an teacht isteach a fhaightear an lá sin.

Mí iomlán a mhaireann an Rentrée Littéraire sa Fhrainc  gach bliain, tráth a chuireann foilsitheoirí na tíre sin thart ar 600 leabhar nua amach in aon rabharta amháin. Cuireann sé sin go mór leis an bpoiblíocht a fhaigheann siad sna meáin agus le spéis an phobail iontu freisin. Bronntar duaiseanna iomráiteacha ar na leabhair nua is fearr timpeall an ama sin freisin. Cheapamar go bhféadfaí traidisiún a bhunú ar Lá ‘le Bríde a chuirfeadh leabhair agus an léitheoireacht chun cinn. Leabhar a thabhairt mar fhéirín Lá ‘le Bríde, sin é an traidisiún, ach le héascaíocht cumarsáide a dhéanamh dúinn féin, bhaineamar úsáid ar an leathfhocal Leabhra Feabhra. Tá súil againn, áfach, go mairfidh an traidisiún i bhfad i ndiaidh na bhfocal Leabhra Feabhra a bheith ligthe i ndearmad.

Leis an traidisiún a chur chun cinn tá:

  • grúpa ar Facebook ina bhfuil breis is míle ball https://www.facebook.com/groups/leabhrafeabhra/?fref=ts
  • cuntas Twitter a bhfuil thart ar sheacht gcéad fiche leantóir aige. Déantar atweetáil ar aon ábhar oiriúnach faoi leabhair a thweetáiltear chuig @LeabhraFeabhra
  • suíomh gréasáin http://leabhrafeabhra.com/ ar a bhfuil eolas faoin traidisiún, faoi na lascainí a bhí le fáil roimh Lá ‘le Bríde 2015 agus, tá súil againn, a bheidh le fáil amach anseo arís.

Tá súil agam go mbeidh tú gníomhach sna meáin sin, agus tá súil agam go mbronnfaidh tú is go bhfaighidh tú leabhar álainn Lá Fhéile Bríde.

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books