• www.inkwellwriters.ie

Léachtaí ar an Riordánach

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Sraith léachtaí atá san imleabhar seo ó chomhdháil a reáchtáladh faoi choimirce fhoireann na Nua-Ghaeilge i Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta a Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, le comóradh a dhéanamh ar Sheán Ó Ríordáin tríocha bliain i ndiaidh a bháis.Layout 1

Curtha in eagar ag Liam Mac Amhlaigh agus Caoimhín Mac Giolla Léith déantar anailís uileghabhálach ar shaothar sárfhile de chuid na haoise seo caite in aistí téagartha ó rogha fhairsing scríbhneoirí.

Léachtóir le litríocht agus teanga na Gaeilge é Liam Mac Amhlaigh i gColáiste Oideachais Froebel, Baile Átha Cliath, comhcholáiste de chuid Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Céimí de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus Coláiste na Tríonóide é. Dochtúireacht bainte amach aige ar fhoclóireacht na Nua-Ghaeilge agus an leabhar Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge (Cois Life, 2008) scríofa aige. Anuas air sin, tá suim thaighde aige in ealaín an ghearrscéil Ghaeilge, saol agus saothar Mháirtín Uí Chadhain agus filíocht chomhaimseartha na Nua-Ghaeilge.

Léachtóir Sinsearach é Caoimhín Mac Giolla Léith i Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. É ina eagarthóir ar Cime mar Chách: Aistí ar Mháirtín Ó Direáin(Coiscéim, 1993) agus ina údar ar mhórán aistí ar nualitríocht na Gaeilge agus ar an ealaín chomhaimseartha.

Clúdach Bog, 327 lch., €15, Ar fáil ó www.cic.ie Foilsitheoir: Cló Iar-Chonnacht ISBN: 978-1-909367-62-3

 

  • The Dark Room: A thrilling new novel from the number one Irish Times bestselling author of Keep Your Eyes on Me
  • www.designforwriters.com

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books