• www.inkitt.com

Scríbhneoirí ag an Oireachtas

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Beidh an t-ollchruinniú deireannach de 2015 ag Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge le linn an Oireachtais i Citywest idir 9.30-11.00 Dé Sathairn 31 Deireadh Fómhair.

Beidh plé le déanamh ar an scríbhneoir Gaeilge agus TG4, an scríbhneoir agus Oireachtas na Gaeilge agus beidh cur i láthair ar scéim nua Eorpach le cuidiú le scríbhneoirí a shaothraíonn i mionteangacha, – lucht na Gaeilge san áireamh!

Cathal Póirteir, Cathaoirleach Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge
Cathal Póirteir, Cathaoirleach Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge

Tá sé de rún ag Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge  plécháipéisí a ullmhú ar mhórán gnéithe de shaol an scríbhneora ach tá cabhair de dhíth chuige sin, go háirithe daoine atá sásta freagracht a ghlacadh as eolas agus tuairimí a a tharraingt le chéile faoi na deiseanna, polasaithe nó easpa polasaithe ar scríbhneoireacht na Gaeilge i réimsí áirithe: na Comhairlí Ealaíona, na húdaráis áitiúla (oifigigh ealaíona, oifigigh Gaeilge agus na leabharlanna), na coráis oideachais, stadás na Gaeilge in Idirmahlartán Litríocht Éireann agus i bhféilte litríochta sa bhaile agus i gcéin

Tá clár an Oireachtais ar fáil ar líne agus beidh cóipeanna clóite ar fáil ar an láthair. Tá cuid mhór imeachtaí liteartha ann i mbliana – bronnadh duaiseanna agus gradaim liteartha, drámaí, seoltaí leabhar, cúirt filíochta agus mar sin. Tabhair tacaíocht do na himeachtaí liteartha gur féidir leat. Beidh deiseanna cainte le scríbhneoirí eile ann fosta, luath ar maidin agus mall san oíche!

 

  • www.designforwriters.com
  • allianceindependentauthors.org
  • amzn.to

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books

  • Save the Cat: The Only Book on Screenwriting You'll Ever Need
  • Keep Your Eyes on Me by Sam Blake
  • Now and Then by Mary O'Sullivan