• www.inkwellwriters.ie

Thar Sruth na Maoile

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh

Beidh an chéad seimineár litríochta eile sa tsraith Léann na hÉigse ar siúl ag 4 pm Dé hAoine an 30 Samhain, tráth a thabharfaidh an Dr Virginia Blankenhorn (Ollscoil Dhún Éideann) páipéar ar ‘Caointe na mban uasal: “Caoineadh Airt Ui Laoghaire” agus “Cumha Ghriogair Ruaidh a Gleann Sreith”. Beidh an chaint i Léachtlann Institiúid na hÉireann don Léann Daonna (UCD Humanities Institute of Ireland), Belfield, Baile Átha Cliath 4. Ta  fáilte roimh chách.

Tá an ócáid á eagrú i gcomhar le hInstitiúid Mhíchíl Uí Chlérigh agus tá sí urraithe ag Colmcille.

  • www.designforwriters.com
  • allianceindependentauthors.org

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books