• www.inkitt.com

Tionól Idirnáisiúnta Ealaíon sa Daingean

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tá Tír a Mór, Fóram Pleanála Ealaíona le tionól sa Daingean ón 14-16 Márta mar chuid de Chlár Uachtaránachta na hEorpa. Tionólfaidh Ealaín na Gaeltachta é le maoiniú ón Chomhairle Ealaíon.

Beidh lucht freastail idir ealaíontóirí  agus eagraíochtaí comhpháirtíochta ag taisteal as Albain, an Bhreatain Bheag, an Ísiltír,  Galicia agus Tír na mBascach sa Spáinn; as na hOileáin Faroe, as an mBulgáir agus as an Ghaeltacht.
Is í aidhm na comhdhála deis smaointe, mianta agus ábhair spéise a roinnt. Tá súil acu líonrú nua a fhorbairt go bhféadfaí comhoibriú praiticiúil Eorpach a eascra as, agus iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú ar an scéim Creative Europe 2013-2014.
Cuirfidh Ealaín na Gaeltachta tacaíocht ar fáil do líon teoranta d’ealaíontóirí agus eagraíochtaí Gaeltachta  le páirt a ghlacadh sa fhóram.  Má tá spéis agat sa deis seo, ní mhór iarratas gairid a sheoladh chuig ealain@udaras.ie Déan cur síos san iarratas ar do chúlra féin, na fáthanna gur mhaith leat a bheith i láthair ag an bhfóram, na mianta agus na torthaí gur mhaith leat a fháil as agus  na deiseanna, dar leat, a chruthaíonn an fóram maidir le forbairt ar chleachtas ealaíona, ar chlár imeachtaí agus ar thograí ealaíona sa Ghaeltacht.
Déanfar bunús na rannpháirtithe  sa bhfóram a roghnú  bunaithe ar iarratas a fhreagraíonn go cuimsitheach na  pointí thuas luaite. Tuilleadh eolais ach glaoch ar do Áisitheoir Ealaín áitiúil, sonraí le fáil ar www.ealain.ie

About the author

 

  • The Dark Room: A thrilling new novel from the number one Irish Times bestselling author of Keep Your Eyes on Me
  • allianceindependentauthors.org

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books