writing_ie-logo

  • www.inkwellwriters.ie
gerry-chaney-blogs-header

Guest Blogs

1916 agus an Fhéiniúlacht

w-ie-small
Article by Cathal Póirtéir © 26 May 2016.
Posted in Guest Blogs ().
Beidh an cúigiú Comhdháil agus fiche ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge ar siúl ó 7-8 Deireadh Fómhair 2016 in Áras na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus is é ‘1916 agus an Fhéiniúlacht Náisiúnta’ téama na bliana seo. Is mar chuid de chlár comórtha na hollscoile ar 1916 atá an Chomhdháil á reáchtáil i mbliana agus mar sin ní bheidh gairm ghinearálta ar pháipéir ann an uair seo.

Tabharfaidh scoláirí aitheanta ó chian is ó chóngar léachtaí faoi na téamaí seo a leanas: Éire Ghaelach; samhlú an náisiúin nua; dioscúrsaí i leith na féiniúlachta agus i leith na Gaeilge sa tréimhse roimh bhunú an stáit agus ina dhiaidh.

Tá gach eolas faoin gComhdháil ar fáil ag an suíomh www.comhdhail.com. Beifear ag cur leis an eolas ann i gcaitheamh an ama.

Follow Cathal online, on Twitter and on Facebook.

Tá Cathal Póirtéir, craoltóir agus scríbhneoir, ina Eagarthóir Gaeilge againn. Bhíodh cláir litríochta ar RTE Raidió 1 agus RTE Raidió na Gaeltachta faoina chúram aige ar feadh i bhfad agus tá sé ina bhunathóir agus ina chathaoirleach ar Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge faoi láthair. Chomh maith lena chuid scríbhneoireachta féin, bhí sé mar eagarthóir ar bhailiúchán gearrscéalta (Scéalta san Aeir) agus díolam filíochta (Éigse an Aeir), ar chnuasaigh béaloidis (Glórtha ón Ghorta; Famine Echoes) agus léachtanna staire (The Great Irish Famine; Gnéithe den Ghorta). D’fhoilsigh RTE cuid dá chuid clár ar dhlúthdhioscaí (Blasket Island Reflections; Traditional Tales of Wonder; The Appeals of the Midnight Court)

Writing.ie is delighted to welcome Cathal Póirtéir as our Eagarthóir Gaeilge. Cathal Póirtéir presented Comhluadar na Leabhar, the weekly book programme, broadcast on both RTE Raidió na Gaeltachta and RTE Radio 1 for the past few years, wrote the bestselling book The Great Irish Famine (Mercier Press,) and researched and edited two compendia of famine folklore: Famine Echoes (Gill and Macmillan) and Glórtha ón Ghorta (Coiscéim). Cathal has also produced a number of spoken word CDs published by RTE including Blasket Island Reflections.

His poetry collection Tonnchrith Intinne was nominated for an Irish Times Literary Award, and in 2012 Oireachtas na Gaeilge presented him with their Lifetime Achievement Award at their annual media awards. He has also won gold and silver awards at the annual PPI awards.

Leave a Reply

%d bloggers like this: