Submissions Call for Smashing Times: Women and the Irish Language

Writing.ie | Guest Bloggers | Wordspark

ADRIAN WHITE

Submissions deadline: 19th March 2024

Smashing Times Centre for the Arts and Equality would like to invite submissions to the March 2024 edition of the Smashing Times Newsletter. Considering both International Women’s Day (8 March) and Seachtain na Gaeilge (1-17 March) took place earlier this month, our theme is ‘Women and the Irish Language’. The newsletter will be bilingual, combining English and Irish.

For this edition, we are accepting submissions from women only. Any submissions involving language (writing, theatre, film) must be in the Irish language, and can be on any theme, although work relating to ‘Women and the Irish Language’ is more than welcome. Visual art on the other hand must be connected in some way to the theme (or involve the Irish language in one way or another).

The deadline for submissions is midnight on Tuesday, 19 March, 2024. Please click here for more information on how and what to submit.

Glao Aighneachtaí le haghaidh Eagrán Márta 2024 den Nuachtlitir Smashing Times: ‘Mná agus an Ghaeilge’

Ba mhaith le Lárionad Idirnáisiúnta na nEalaíon agus an Chomhionannais Smashing Times cuireadh a thabhairt d’aighneachtaí chuig eagrán Mhárta 2024 de Nuachtlitir Smashing Times. Ag cur san áireamh gur thárla Lá Idirnáisiúnta na mBan (8 Márta) agus Seachtain na Gaeilge (1-17 Márta) níos túisce sa mhí, is é ár dtéama ná ‘Mná agus an Ghaeilge’. Beidh an nuachtlitir dátheangach, ag úsáid an Bhéarla i dteannta leis an nGaeilge.

Don eagrán seo, táimid ag glacadh le haighneachtaí ó mhná amháin. Ní mór d’aon aighneacht a bhaineann le teanga (scríbhneoireacht, drámaíocht, scannán) a bheith sa Ghaeilge, agus is féidir leo a bheith ar aon téama, cé go bhfáiltímid roimh obair a bhaineann le ‘Mná agus an Ghaeilge’ ach go háirithe. Ar an lámh eile, ní mór don amharc-ealaíon a bheith ceangailte ar bhealach éigin leis an téama (nó baint a bheith aici leis an nGaeilge ar bhealach amháin nó ar bhealach eile).

Is é meán oíche Dé Máirt, 19 Márta, 2024 an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí. Cliceáil anseo le do thoil chun tuilleadh eolais a fháil faoi conas, agus cad ba cheart, a chur isteach.

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books