• www.inkitt.com

Clann Lir san Ark

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh | Uncategorized
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Clann Lir 1 Cuireann The Ark fáilte roimh Branar Téatar go Baile Átha Cliath lena léiriú dhá-theangach den seanscéal gaelach Clann Lir. Beidh léirithe do scoileanna 16-20 Aibreáin agus léirithe don phobal 20 Aibreán (2pm & 4pm)

Tá grá athar dá pháistí ag croílár na hathinsnte seo den sean scéal clúiteach CLANN LIR.
Sa léiriú beoga seo, díríonn BRANAR ar an seanscéal mar shíscéal. Feiceann muid
Tóraíocht Lir a pháistí; Claochlú draíochta; Trí dheis chun an gheis a bhriseadh!; Agus go leor eile.
Insítear an scéal draíochta seo le puipéadóireacht, íomhánna fuinniúla agus ceol aoibhinn nua- chumtha. Marc Mac Lochlainn atá ag stiúradh le ceol ó Micheal Chang agus Feda Nic Giolla Catháin.

Ticéidí do léirithe scoile €6.50/€4.50 agus lacáiste do scoileanna DEIS schools agus scoileanna taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath. €10/€8 do na leirithe poiblí  www.ark.ie faoi lacáistí eile) Áirithint:  www.ark.ie    t:01 670 7788

Faoi Branar

Is Comhlacht óg é Branar atá tar éis obair d’ard chaighdeán a chruthú agus a sholáthair le seacht mbliana anuas, idir ceardlanna agus léirithe téatar. Cruthaíonn siad saothar atá insroichte, ábhartha agus dúshlánach do lucht féachana óg. Feidhmíonn na drámaí mar chatalaíoch do chlár iomlán oideachais an chomhlacht.

Cuireann siad rompu téatar do pháistí a cruthú atá simplí ach snasta, a léiríonn smaointe casta tríd leas cruthaitheach a bhaint as méid bheag acmhainne amharclainne. Téatar a spreagann féith na samhlaíochta sa lucht féachana agus ag an am céanna a thugann dúshlán dóibh. Téatar a osclaíonn idirphlé lenár lucht féachana agus a sholáthraíonn catalaíoch don oideachais. Tá siad tiománaithe ar stíl téatar dá gcuid féin a cruthú ina mbíonn líon beag aisteoirí, ceol beo atá úr chumtha úsáid samhailteach a bhaint as nithe neamh beo agus púipéidí lámha. Téatar nuálach idir stíl bheoga fhisiciúil, pósta le modheolaíocht agus teicnicí a bhaineann le Téatar na hEorpa.

Clann Lir 2Ó a bhunaíodh Branar i 2001 tá na mílte páistí tar éis teagmháil ealaíona a dhéanamh leo, i 2008 amháin rinne siad 17,000 teagmháil ealaíona le páistí idir drámaí agus ceardlanna.

 

  • The Dark Room: A thrilling new novel from the number one Irish Times bestselling author of Keep Your Eyes on Me
  • www.designforwriters.com

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books