• www.inkwellwriters.ie

Dráma nua ón Phiarsach!

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh | Uncategorized
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tá an dráma Eoghan Gabha le foilsiú den chéad uair i mbailiúchán nua de dhramaí Phádraic Mhic Phiarais. Sa bhliain 1953 a thángthas ar script Eoghan Gabha den chéad uair. Ba é Eamonn Bulfin, iarmhac léinn de chuid Scoil Éanna, a ghlac páirt ina dhiaidh sin san Éirí Amach, a tháinig ar an script i measc caipéisí a athar. Insíonn an dráma Eoghan Gabha scéal Cholm, gabha óg a thiteann i ngrá le hiníon a mháistir.

Titeann scéal an dráma amach sa tréimhse díreach tar éis Chath na Bóinne. Fágadh gan chríochnú é. Aon uair amháin a léiríodh an dráma, ag Oireachtas 1953, an bhliain ar thángthas ar an script. Ní raibh éirithe le scoláirí teacht ar an script ó shin i leith gur tháinig údair an leabhair nua seo ar an dráma sa Leabharlann Náisiúnta. Tá drámaí agus glór-réimeanna uile an Phiarsaigh ar fáil sa leabhar nua seo mar aon le plé cuimsitheach ar dhrámaí dá chuid nach maireann an script dóibh. Anuas air sin, tá bailiúchán déanta de phríomhscríbhinní an Phiarsaigh maidir leis an amharclannaíocht. Tá íomhánna de na léirithe féin sa leabhar chomh maith.

Tugtar aghaidh sa réamhrá ar thábhacht dhrámaí an Phiarsaigh. Leabhar dátheangach é, a thugann aghaidh ar shaothar an Phiarsaigh sa dá theanga in éineacht.
Bhí an tóir ar léirithe mar ‘An Rí’ agus ‘Macghníomhartha Chúchulainn’ Aimsir na hAthbheochana agus bhíodh móruaisle an chultúir agus na polaitíochta ag freastal ar na drámaí. Tá léamha an Phiarsaigh ar an bpolaitíocht agus ar an míleatacht le fáil i ndrámaí mar ‘An Rí’, ‘The Master’ agus ‘Owen’. Is léir ó chuid den allagar sna drámaí seo go raibh go leor ceisteanna ag an bPiarsach féin maidir leis an éirí amach.

Bhí foireann aisteoirí roghnaithe do ‘The Singer’, an dráma is polaitiúla ar fad de chuid an Phiarsaigh agus é le stáitsiú roimh an Éirí Amach ach shocraigh an Piarsach gan dul ar aghaidh leis an léiriú ar eagla go dtarraingeofaí aird na n-údarás air.
Fágann foilsiú an leabhair nua seo go bhfuil scripteanna do dhrámaí an Phiarsaigh agus eolas breise faoi stair na léirithe ar fáil go héasca anois do dhreamanna ar mian leo tabhairt faoi léirithe iad féin.

Agus ceiliúradh ar chéad bliain an Éirí Mach ag teannadh linn, is tráthúil an athaird a tharraingeos Patrick Pearse: Collected Plays ar chuid de scéal Phádraic Mhic Phiarais, fear a bhí sáite sa drámaíocht le linn na ndeich mbliana deiridh dá shaol. Tá an leabhar Patrick Pearse: The Collected Plays/Drámaí an Phiarsaigh ar fáil ar fud an domhain ar €22.95, clúdach bog.

Déanfar an leabhar a sheoladh go hoifigiúil Dé Céadaoin an 24ú Aibreán ag an Ollamh Declan Kiberd i Halla Mór Amharclann Smock Alley.

Na hÚdair
Tá Róisín Ní Ghairbhí and Eugene McNulty ina leachtóirí i gColáiste Phádraig, mar a bhfuil Róisín i Roinn na Gaeilge agus Eugene i Roinn an Bhéarla.
Le hagallaimh a chur ar na húdair, cóip léirmheasa a lorg, nó do gach fiosrú eile téitear i dteagmháil le Colin.Eustace@iap.ie I R I S H  A C A D E M I C  P R E S S, 8 Chapel Lane, Sallins, Co. Kildare Tel: +353 45 895562 ~ Fax: +353 45 895563 ~ www.iap.ie

  • The Dark Room: A thrilling new novel from the number one Irish Times bestselling author of Keep Your Eyes on Me
  • www.designforwriters.com

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books