• www.inkwellwriters.ie

An Fhéile Bheag Filíochta i gCiarraí

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Nuala Ní Dhomhnaill ag an Fhéile Bheag Filíochta

Tá An Fhéile bheag Filíochta tar éis cúig bliana ar an bhfód a cheiliúradh ar an mBuailtín, le déanaí. Mar is gnách, b’shin an ceiliúradh a bhí lán de spleodar agus d’ardú croí ag tús séasúr an dorchadais agus na dúluachra.  Toisc í bheith amhlaidh, meallann sí na daoine céanna a tháinig ann an chead lá thar n-ais ó bhliain go bliain ach, chomh maith leosan, tháinig scata filí ann ó gach aird sa Mhumhain mar tá ainm na féile seo in airde agus í ag fail níos cailiúla an t-am go léir.

Bhí an fhilíocht i lár an aonaigh ón Oscailt Oifigiúil léannta i Musaem an Bhuailtín go dtí an gclabhsúr ag am nóna, sa Díseart, agus idir eatarthu, sna ceardlanna spreagúla a thug Paddy Bush a sheol céad chnuasach filíochta, Louis Mulcahy, oíche Dé hAoine. Bhí sí i réim arís sa dá ócáid a raibh Cead Cainte/Maidhc Oscailte ar siúl ach tá croí mór ealaíonta ag an bhFéile Bheag  seo. Cosán, taispeántas ilmheán taibhseach de chuid an fhile, Ceaití Ní Bhéildiúin, a chuir tús le himeachtaí ar an nDeardaoin i Lab na Mainistreach, thug Nuala Ní Dhomhnaill léacht fíor-spéisiúil ar ‘Thailte na hEipice Seanchathracha na hÁise Bige”, bhí Gabriel Fitzmaurice i bhfeighil Oíche Bhothántaíochta agus thug Rince Solabhartha, compántas rince chomhaimseartha ó Luimneach, taispeántas a bhain stangadh as an lucht féachana sa tslí gur éiríodar go léir ina seasamh ag tabhairt bualadh bos ardghlórach dóibh. Ainneoin drochaimsire, thug Domhnall mac Síthigh agus buíon siúlóirí faoi Bhéal Bán agus Dhún an Óir mar ní haon tsásamh le daoine é bheith istigh an lá go léir.

Louis Mulcahy i mbun filíochta ag an Fhéile Bheag.

Tugadh ómós ar leith do Mháirín Feirtéar, duine de bhunaitheoirí na feile agus crann taca gach imeachta Gaolainne sa dúiche, a d’imigh uainn ar Shlí na Fírinne i Mí Iúil, trócaire ar a hanam uasal.

Bríd Ní Mhóráin

  • www.designforwriters.com
  • allianceindependentauthors.org

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books