• www.inkwellwriters.ie

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Le cúnamh ó Foras na Gaeilge, beidh ceardlann scríbhneoireachta ar siúl ag Scríbhneoirí Gaeilge Chiarraí in Áras na nGael, Sráid Doiminic, Gaillimh, ar an Satharn, 14 Samhain óna 10.30a.m. go dtí 5.00p.m.

Ar mhaithe le plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar scríbhneoireacht na rannpháirtithe beidh a líon teoranta do dheichniúr.

Táille cláraithe 20 euro; mic léinn 5 euro. (Lón ag 12.45p.m. san áireamh sa táille).

An foilsitheoir Pádraig Ó Snodaigh agus saoathar aistriúcháin le Tomas Mac  Síomóin á mholadh aige.
An foilsitheoir Pádraig Ó Snodaigh agus saoathar aistriúcháin le Tomas Mac Síomóin á mholadh aige.

N.B. Is cóir cóipeanna den saothar atá le plé (3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma, aiste léirmheasa nó eile) a sheoladh go dtí: feasta@eircom.net faoin 6 Samhain, i dtreo gur féidir iad a dháileadh ar rannpháirtithe na ceardlainne len a bheith léite roimhré ag gach duine.

Stiúrthóirí ceardlainne: Pádraig Ó Snodaigh, file & foilsitheoir agus staraí; Mícheál Ó Ruairc, úrscéalaí, gearrscéalaí, file & Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA.

Léamh a saothar dá chéile agus aisfhreagra ó chomhscríbhneoirí príomhchúram na hócáide. Fáilte roimh scríbhneoirí óga agus scríbhneoirí seanbhunaithe araon.

Teagmháil:Pádraig Mac Fhearghusa, 43 Na Cluainte, Trá Lí. R-phost: feasta@eircom.net

  • www.designforwriters.com
  • allianceindependentauthors.org
  • Behind the Bestseller podcast

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books

  • Keep Your Eyes on Me by Sam Blake
  • Now and Then by Mary O'Sullivan
  • Save the Cat: The Only Book on Screenwriting You'll Ever Need