• www.inkwellwriters.ie

Gradam Leabhar na Bliana fógartha

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Coláiste Feirste i gcarachtair

Fógraíodh buaiteoirí Ghradam Uí Shúilleabháin & Ghradam Réics Carló Dé Céadaoin 21 Samhain 2012 ag ócáid faoi leith sa Sugar Club i mBaile Átha Cliath. Cuireann buaiteoirí Ghradam Leabhar na Bliana, “teachtaireacht láidir maidir le fiontraíocht agus nualaíocht de” faoinár mbráid dar le Stiúrthóir Oireachtas na Gaeilge, Liam Ó Maolaodha,

“Is é seo an comórtas is mó sa bhliain do scríbhneoirí agus foilsitheoirí Gaeilge agus i bhfianaise sin tá sé mar spreagadh forbartha laistigh den earnáil. Bhí réimse iontach leathan agus ardchaighdeán ag baint le gach iomaitheoir i mbliana ó thaobh caighdeáin, ábhair agus stíl léirithe de. Céim mhór chun tosaigh atá ann ó thaobh na cruthaitheacht agus na nualaíochta de.”

Is comórtas liteartha ar leith é Leabhar na Bliana a thugann aitheantas faoi leith don tsár-obair atá ar siúl ag foilsitheoirí na Gaeilge agus ag an am céanna a aithníonn ról tábhachtach na scríbhneoirí agus na n-ealaíontóirí sa phróiseas. Is iad Foras na Gaeilge a chuireann an duaischiste de €22,000 ar fáil do na gradaim, as ciste iomlán de ós cionn €1.2 milliún a chaitear ar litríocht na Gaeilge agus Oireachtas na Gaeilge a bhíonn i mbun riarachán an chomórtais. Léiríonn sé an Ghaeilge mar acmhainn a bhfuil daoine le tallannacha nua ag plé léi agus ag cur brí úr inti.

Cathal Póirtéir, fear a tÍ

Bronnadh Gradam Leabhar na Bliana do Dhaoine Fásta (Gradam Uí Shúilleabháin), ar an bhfoilsitheoir Cois Life. Tugann an saothar a bhain amach an duais, Dúlra Oileáin Árann léargas tuisceanach ar uathúlacht oidhreacht na n-oileán seo – an gheolaíocht, an aeráid, ainmhithe agus plandaí, an cladach agus an fheirmeoireacht. Bunaíodh Cois Life in 1995 agus ó shin i leith tá raon leathan leabhair foilsithe acu, leabhair Ghaeilge d’fhoghlaimeoirí, leabhair do dhaoine óga, drámaí, ficsean agus filíocht ina measc.

Chaith údar Dúlra Oileáin Árann, Con Ó Ruairc, 40 bliain ag obair le Teagasc mar eolaí planda, mar eagarthóir ar fhoilseacháin eolaíochta agus ag obair ar phleanáil taighde. Chaith sé seal mar Uachtarán ar Institiúid Bitheolaíochta na hÉireann, Cathaoirleach ar Choiste Eolaíochta an RDS agus ar choistí éagsúla de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann.

Cuireadh Dúlra Oileáin Árann, atá foilsithe ag Cois Life, i dtoll a chéile de thoradh na gcúrsaí agus na gcuairteanna taighde a d’eagraigh údar an leabhair ar son Institiúid Bitheolaíochta na hÉireann maidir le stair dúlra Oileáin Árann ó na luath-1980idí i leith.

Bhuaigh an teach folisitheoireachta An tSnáthaid Mhór, atá lonnaithe i mBéal Feirste, an gradam do Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga (Gradam Réics Carló) don leabhar Ó Chrann go Crann, scríofa ag Caitríona Hastings agus maisithe ag Andrew Whitson. Leabhar gleoite é seo a léiríonn brón Nia agus í ag imeacht óna teach faoin tuath go dtí teach nua sa chathair. Bhí jab nua faighte ag Deaid agus bhí an chlann ag fágáil a mbaile faoin tuath. Bhí dream amháin speisialta a raibh ar Nia slán a fhágáil acu – na préacháin a chónaigh sa chrann cnó capaill ag bun an ghairdín. “Slán agaibh, a chairde” a dúirt sí. “Ní fheicfidh mé arís sibh.” Ach, an bhfeicfidh sí go deo arís iad? Freagraítear an cheist sin sa scéal álainn ard-mhaisithe seo. Snaíonn an t-ealaíontóir focail smaointeacha le maisithe boga réidhe chun leabhar de dhraíocht agus cumhacht uathúil a chruthú.

Ag fáiltiú roimh fhógairt na mbuaiteoirí, dúirt Aedín Ní Bhroin, Stiúrthóir Clár na Leabhar Gaeilge,Foras na Gaeilge:  “Bhí caighdeán na n-iomaitheoirí i mbliana thar barr ar fad. Thug gach leabhar sa ghearrliosta rud ar leith nua don mhargadh. Taispeánann sé go bhfuil borradh úr faoi fhoilsitheoireacht na Gaeilge, é ag leagan síos caighdeán nua ó thaobh dearadh agus insint scéil de.”

Ar an ngearrliosta chomh maith do Leabhar na Bliana do Dhaoine Fásta bhí Cló Iar-Chonnacht le Ar Nós an Pháiste le Pádraig Standún, Coiscéim leis an leabhar Rogha Dánta le Louis de Paor, Arlen House leis an dráma Dorchadas le Liam Ó Flaithearta (Brian Ó Conchubhair, Eagarthóir) agus Leabhar Breac leis An Litir arna scríobh ag Liam Mac Cóil.

I measc na dteideal ar ghearrliosta Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga, bhí Ailfí agus an Vaimpír le hOrna Ní Choileáin, foilsithe ag Cois Life, Saol an Mhadra Bháin le Ríona Nic Congáil agus maisithe ag Críona Nangle, foilsithe ag LeabhairCOMHAR,  Binjí – Madra ar Strae le Patricia Forde, maisithe ag Brian Fitzgerald agus foilsithe ag Futa Fata agus Tubaiste ar an Titanic le Máire Zepf, le léaráidí ó Olivia Golden, foilsithe ag Cló Mhaigh Eo.

Bhí freastal an-mhaith ag ócáid na bliana seo agus bhain a raibh i láthair sult as na míreanna speisialta a eagraíodh don oíche. Ghlac mic léinn as Coláiste Íosagáin i mBaile Átha Cliath agus as Coláiste Feirste páirt i ndíospóireacht ar an ábhar ”An bhfuil deireadh le ré na leabhar?’ a thug lón machnaimh do na foilsitheoirí agus léirigh Coláiste Feirste mór drámaíochta ag tarraingt ar charachtair as na leabhair ar na gearr-liostaí.  Ba é Cathal Póirtéir fear an tí don oíche agus bhronn Bláthnaid Ó Brádaigh agus Ferdia Mac an Ailí na gradaim.

Ag labhairt faoin ngradam dúirt stiúrthóirí Cois Life go raibh ‘dúshlán agus pléisiúr thar na bearta ag baint le foilsiú Dúlra Oileáin Árann.’

“Seánra nua i nGaeilge é, bunábhar dúchasach ó thaobh dúlra agus teanga de, ceiliúradh ar shaibhreas Oileáin Árann, le pictiúir den scoth agus taighde na mblianta ar a chúl. Seoidleabhar dár gcuid é agus dearadh spásmhar spreagúil air ag Alan Keogh. Bronntanas Nollag do gach aois!”

Cuireadh Dúlra Oileáin Árann, atá foilsithe ag Cois Life, i dtoll a chéile de thoradh na gcúrsaí agus na gcuairteanna taighde a d’eagraigh údar an leabhair ar son Institiúid Bitheolaíochta na hÉireann maidir le stair an dúlra in Oileáin Árann ó na luath-1980idí i leith.

Comhlánú ar a chéile is ea an téacs grinn géarchúiseach agus na grianghraif ghleoite a thaispeánann áilleacht agus éagsúlacht oidhreacht na n-oileán. D’fhéadfadh go leor daoine spéis a chur sa leabhar seo, pé acu cuairteoirí iad, mic léinn nó iad siúd a bhfuil spéis acu i stair an dúlra.

Dúlra Oileáin Árann ar fáil le ceannach sna siopaí nó ó shuíomh idirlín Cois Life: www.coislife.ie

 

 

  • allianceindependentauthors.org
  • www.designforwriters.com

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books