• www.inkwellwriters.ie

Imeachtaí

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh
Cathal-Poirteir

Báidín Fheidhlimidh ag seoladh arís !

Báidín Fheidhlimidh – amhráin agus dánta traidisiúnta

Ghlac 58 páiste óg, as 12 bunscoil Gaeltachta trasna na contae, páirt i ndlúthdhiosca úr ceoil agus dánta a bhéas á sheoladh go gairid ag Oireachtas na Gaeilge i Leitir Ceanainn. Is fada múinteoirí agus tuismitheoirí ag cuartú áis mar seo ina dtiocfadh leo a theacht go furast ar na hamhráin agus na dánta traidisiúnta, le hiad a thabhairt ar aghaidh don chéad ghlúin eile, agus tá an bailiúchán seo geallta a bheith ina áis mhaith atá taitneamhach agus siamsúil chomh maith.

Tá go leor de na hamhráin a bhfuil meas mór ag daoine orthu le cluinstin ar na dlúthdhioscaí, amhráin mar A Nóra Bheag, Tá mo Chleamhnas á Dhéanamh, A stór, a Stór, a Ghrá; Och, Och, Mo Mhadadh Beag; Teidí Beag Álainn, Bhí Bríd ag Siúl sa Ghairdín Lá agus go leor eile.

Is seod dheas í a bhéas an-úsáideach sa tseomra ranga nó sa bhaile. Ar an dara dlúthdhiosca atá leis an leabhar, tá na hamhráin go léir tugtha athuair, ach gan na guthanna, le go dtig ceol i gcuideachta na hamhráin ar scoil, sa bhaile nó sa charr. Is é Doimnic Mac Giolla Bhríde, iar-bhuaiteoir Choirn Uí Riada, a chóirigh an ceol do na dlúthdhioscaí agus a chur le chéile na taifeadtaí. Tá Dónall Ó Connor, Séamas O’Kane agus Cathy Potter le cluintsin ag seinm ar an dlúthdhiosca mar aoi-cheoltóirí.

Is iad Dara McGee agus Deirdre Brennan a rinne an ealaín atá le feiceáil sa leabhar.

Seolfaidh Brian Ó Domhnaill, an ceoltóir agus cócaire, an leabhar agus na dlúthdhioscaí ag Oireachtas na Gaeilge ar an 6:30i.n. Dé Sathairn 3ú Samhain i Seomra Knockalla in Óstán Mount Errigal. Beidh an seoladh mar pháirt de Chlub na Féile na nÓg a thosóidh ag a 5 i.n.

Cuirfear ceolchoirm speisialta ar siúl, leis na páistí a ghlac páirt ag ceol amhráin agus ag rá dánta óna dlúthdhioscaí. Tá fáilte roimh achan duine!
Tuilleamh eolais ó: Bernadette Ní Dhuibhir, Ionad Oideachais Ghort an Choirce. nó Eoghan Mac Giolla Bhríde, Éabhlóid. Ríomhphost chuig inmr@eircom.neteoghan@eabhloid.com

An Lá Bán le cluinstin

Tá Dlúthdhioscaí á sheoladh ag Ciorcal Scríbhneoireachta Ghaoth Dobhair:  go dtí an lá bán – An Focal Labhartha. Bailiúchán gearrscéalta á léamh ag 12 léitheoir as Gaeltacht Thír Chonaill. Beidh an leabhar gearrscéalta, go dtí an lá bán, ar fáil anois mar ‘leabhar fuaime’ ar dhá dhlúthdhiosca, leis na scéalta á léamh ag léitheoirí as Gaeltacht Thír Chonaill. Rinneadh taifeadadh ar 12 aisteoir ag léamh na scéalta atá sa bhailiúchán gearrscéalta a foilsíodh níos luaithe i mbliana agus beidh na taifeadtaí seo ar fáil le ceannacht ar dhlúthdhioscaí a bheas isteach leis an leabhar.

Is iad na léitheoirí Suzanne Ní Ghallchóir, Anna Ní Chaigne, Mairéad Dinny Ní Ghallchóir, Carmel Ní Bhriain, Eoghan Tom Mac Giolla Bhrighde, Marina Nic Giolla Bhríde, Annelene Ní Fhearraigh, Áine Ní Bhreisleáin, Ailbhe Ó Monacháin, Brídín Ní Mhaoldomhnaigh, Síle Ní Ghallchóir agus Cathal Ó Curráin.  Tugann siad beocht úr do na scéalta sna taifeadtaí seo mar léitheoirí thuigseanacha a iompraíonn teannas agus driopás na scéalta leo ar a n-anáil ó thús go deiridh. Chomh maith le bheith ina ábhar spéisiúil éisteachta, a dtig cluas a thabhairt dó sa charr nó sa bhaile, is áis iontach é seo d’fhoghlaimeoirí na teanga agus dóibh siúd ar mhaith leo blas an Iarthuaiscirt a chluinstin go nádúrtha agus a leanstan mar atá sé scríofa sa leabhar. Cluintear na nathanna agus cora cainte áitiúla á rá go binn blasta ag faigheann tú rithim agus tomhais na teanga ar na taifeadtaí.

Is iad Máire Dinny Wren, Brighid Ní Mhonacháin, Máirín Uí Fhearraigh agus Síle Uí Ghallchóir údair na scéalta. Tá siad ag teacht le chéile mar Chiorcal Scríbhneoireachta Ghaoth Dobhair le ceithre bliana anuas agus is mar thoradh ar an obair sin a foilsíodh an bailiúchán, go dtí an lá bán.

Déanfaidh an scríbhneoir Antain Mac Lochlainn an bailiúcháin a sheoladh Dé Sathairn 3ú Samhain i Seomra Glencar in Óstán an Mount Errigal ag a 5 i.n. agus tá fáilte roimh achan duine.

Is iad Éabhlóid atá ag foilsiú an bhailiúcháin: comhlacht léirithe agus foilseacháin as Gaoth Dobhair. Tuilleadh eolais ó Eoghan Mac Giolla Bhríde, Éabhlóid.  Ríomhphost :  eoghan@eabhloid.com nó Máire Wren, An Ciorcal Scríbhneoireachta Ríomhphost : morchiorcal@gmail.com

Fáílte roimh na Filí ag Oireachtas Leitir Cheanainn

Eagrófar Cúirt Filíochta arís i mbliana i rith Oireachtas na Gaeilge a bheas ar siúl i Leitir Ceanainn (Barántas iniata). Is i Seomra Glencar in Óstán an Mount Errigal a eagrófar é ag 1.00 ar an 3 Samhain.Mar is gnáth, ócáid neamhfhoirmeálta atá ann do dhaoine a bhfuil dúil acu san fhilíocht agus ar mhaith leo dán nó dhó a aithris + cúpla gloine fíona agus cuideachta den chéad scoth.

Anuraidh, bhí moladh ann go bhféadfaí na dántaí atá á léamh ag filí thaispeáint ar theilgeoir sonraí agus na filí i mbun aithrise. Cuirfear áiseanna ar fáil chuige sin i mbliana. Má tá dúil ag aon duine é sin a dhéanamh beidh na dánta de dhíth orm cúpla lá roimh ré.

Bheadh Proinsias Mac an Bhaird buíoch as tuairim a bheith aige faoi líon na bhfilí a bheidh i láthair. Má tá sé ar intinn agat a bheith i láthair ag an ócáid b’fhéidir go gcuirfeá scéal chuige ag proinsias@arainnmhor.com

 

Spás sa Cheardlann Duit

Tá fáilte roimh scríbhneoirí óga agus ­scríbhneoirí seanbhunaithe chuig Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge in Áras na nGael, Sr Dominic, Gaillimh De Sathairn, 17 Samhain 10.30-5.00, agus go háirithe rompu san atá ag tabhairt faoin gceird don chéad uair. Féachtar chuige go bhfaigheann gach duine a sciar féin d’aird ón gcomhluadar i gcaitheamh an lae.

I gcomhar le Scríbhneoirí Gaeilge Chiarraí & Conradh na Gaeilge a eagraítear na ceardlanna seo atá ar siúl ó 1992. Is é is mó a bhíonn i gceist leo ná comhluadar agus aisfhreagra: léann na scríbhneoirí giotaí dá saothair féin agus faigheann siad aisfhreagra, bíodh sin ina cheist, ina mholadh feabhsaithe nó ina léiriú míthuisceana, óna gcomhscríbhneoirí. Ní léachtanna ar an mbealach cuí le foirm ar bith a scríobh a bhíonn i gceist, ach malartú tuiscintí ar an mbealach le saothar ar leith a thabhairt chun barr feabhais.

Ar mhaithe le plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar shaothair a chéile, beidh líon na ­rannpháirtithe teoranta do 10 ar a mhéid. Is cóir cóipeanna den saothar atá le plé (3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma, aiste léirmheasa nó eile) a sheoladh go dtí: feasta@eircom.net faoin 10 Samhain, i dtreo gur féidir iad a dháileadh ar rannpháirtithe na ceardlainne agus a bheith léite roimhré ag gach duine. Costas na ceardlainne 20 euro. Mic Léinn 5 euro. Clúdaíonn an táille sin an lón ag 1.00p.m. chomh maith

Stiúrthóirí: Mícheál Ó Ruairc, gearrscéalaí & úrscéalaí; Pádraig Ó Snodaigh, file agus ­foilsitheoir, agus Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA. Eolas breise: feasta@eircom.net

 

 

 

  • allianceindependentauthors.org
  • www.designforwriters.com

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books